Köp fiskekortet med mobilen 

 

 

 

Klicka iFiske för att köpa fiskekort via mobilen

 

Fiskeregler

1. Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående regleringar.

2. Området är endast upplåtet för sportfiske endast för eget bruk.

3. Fiske är endast tillåtet med ett (1) handhållet fiskespö med lina och högst 3 krokar.

4. Kortet är personligt ska medföras och uppvisas på anmodan av fisketillsynsman och fiskerättsägare.

5. Fiskekortet gäller även barn som under kalenderåret fyller högst 16 år.

6. Familjekort gäller enbart för personer folkbokförda på samma adress, där samtliga ska namnges

(gäller ej barn under 16 år) och kopia/foto på fiskekort ska medföras.

7. Minimimått för öring/röding är 30 cm.

8. Under tiden 15/9 - 15/10 gäller totalt fiskeförbud  strömmande vatten.

9. Allmänna och lokala bestämmelser samt upplåtet område finns hos återförsäljare och iFiske.se.

Tänk på att värna om den känsliga fjällnaturen (inte störa och förstöra) samt respektera allemansrätten!  

Laws and Regulations

It is legal to fish in all of these waters with casting rods, fly rods, fishing poles and jigging equipment.

Fishing is forbidden in streaming water during September 15 to October 15. (More information at iFiske.se)

Nu kan du strax åka ut och fiska.